مرهم سازان

تقویت سیستم ایمنی بدن

 

تقویت سیستم ایمنی بدن

بدن هر موجود زنده دارای یک سیستم ایمنی می باشد که وظیفه اصلی آن محافظت از بدن در برابر ویروس ها و به نوعی مولکول های ناشناخته است ، این سیستم را می توان یکی از پیچیده ترین سیستم های دفاعی نام برد به خصوص این سیستم دربدن انسانبه صورت خیلی پیچیده عمل می کند ، اگر دوست دارید بیشتر با اینسیستمایمنی بدنآشنا شوید به شما پیشنهاد میکنم در این قسمت ازسایت سلامتآکاایران همراه ما باشید .

دستگاه ایمنیبخشی از بدن است که وظیفهٔ شناساییسلول هاومولکول هایخودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی خطرکردنآن ها را برعهده دارد.

انسان در محیطی زندگی می کند که عوامل ومیکروارگانیسمهای بیماری زایمتعددیسلامتی وی را بطور دائم تهدید می کند.پوستو پرده های مخاطی به نوان یک سد حفاظتی از ورود این عوامل به بدن جلوگیری می نمایند. با وجود این ، عبور عوامل بیماری زا از نواحی آسیب دیده و ضعیف این سد حفاظتی امکان پذیر می باشد.

بدن برای مقابله با عوامل بیماری زا مجهز به سیستم دفاعی یا ایمنی است که از نظر عملکردی آنرا به دو نوع :سیستم ایمنی طبیعیوسیستم ایمنی اکتسابی می توان تقسیم کرد. عوامل عملکردی سیستم ایمنی یا دفاعی بدن عبارتند از :فاگوسیتها،لنفوسیتهاو سلولهای عرضه کنندهآنتی ژن

فاگوسیتها

به نقل از آکاایران : فاگوسیت ها، یاذره خوارهاسلول هاییهستند که بخشی ازدستگاه ایمنیبدن را تشکیل می دهند. این سلول ها تواناییبیگانه خواریدارند؛ یعنی می توانندپاتوژن هایا سایر سلول ها و مولکول های بیگانه، و نیز اجزای سلولی فرسوده را بلعیده و سپسهضمکرده و از بین ببرند. بیگانه خوارها درعفونت هاوپاسخ التهابیبدن نقش اساسی دارند.

بیگانه خوارها می توانند با تغییر شکل درغشاء سلولیخودپای کاذبایجاد کنند، و به این ترتیب دور سلول های بیگانه را احاطه کرده و آن ها را درواکوئلسیتوپلاسمخود محبوس کنند. آنگاه،لیزوزوم هایآنآنزیم هایلازم برای هضم سلول بیگانه را ترشح کرده و آن را از بین می برند.

لنفوسیتها

لنفوسیتها نوعی ازگلبول های سفیدخونهستند که درسیستم ایمنیمهره داراننقش دارد. بر اساس ظاهر آن ها زیرمیکروسکوپآن ها را به دو دسته تقسیم می کنند: لنفوسیت های بزرگ و گرانولار و لنفوسیت های کوچک. اکثر لنفوسیت های بزرگ همان سلول های NK هستند. لنفوسیت های کوچک ازسلول هایوسلول هایتشکیل گردیده اند. بدن یک فرد طبیعی هزار میلیارد سلول لنفوییدی دارد، و بافت لنفوییدی تشکیل دهنده حدود ۲درصد از وزن بدن است.

آنتی ژن

آنتی ژن به ترکیباتی گفته می شود که پس از ورود به بدن موجب برانگیختن واکنشهای ایمنی می گردند که در جریان آن موادی به نامپادتن(آنتی بادی) تولید می شود.

نام انگلیسی این واژه برگرفته از ترکیب Antibody Generating می باشد که اشاره به نقش آن در تحریک تولیدپادتنیا همان آنتی بادی دارد.

به لحاظ علمی به هر مولکولی که بتواند مورد شناسایی یک پادتن(آنتی بادی) قرار گیرد یا با گیرندهسلولهایترکیب شود پادگن(آنتی ژن) گفته می شود.

مکانیسم دفاعی

بدن با دو روشدفاع غیر اختصاصیودفاع اختصاصیعوامل بیماری زا و بیگانه را از بین می برد و مانع بروزبیماریمی شود.

دفاع غیر اختصاصی

دفاع غیر اختصاصی در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل میکند و نمیتواند میکروب های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.

دفاع غیراختصاصی شاملنخستین خط دفاع غیر اختصاصیودومین خط دفاع غیر اختصاصیمی باشد.

نقش ویتامین c درسیستم ایمنی بدن

ویتامین C میزان تولید گلبول های سفیدخونو پادتن را افزایش می دهد، به ویژه  اینترفرون را که پادتنی است که روی سلول ها را می پوشاند و از ورود ویروس به داخل آنها جلوگیری می کند. ویتامین C احتمال ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را کاهش می دهد و همچنین با مداخله در عملیاتی که از طریق آن چربی در شریان ها به پلاک تبدیل می شود، از بالا رفتن فشارخونجلوگیری می کند. افرادی که ویتامین CC را جز یکی از اصلی ترین مواد در برنامه غذایی خود قرار می دهند، به میزان کمتری به بیماری هایروده،پروستاتوسرطان سینهمبتلا می شوند. ویتامین C در انواع میوه ها وسبزی هاوجود دارد.

غذا به جای دارو
برای سالم ماندن و تقویت سیستم دفاعی بدن، مصرف دارو و آنتی بیوتیک را کنار بگذارید. بدن شما طوری ساخته شده است که قادر به جذب مواد دارویی موجود در مواد غذایی می باشد. اگر میخواهید سیستم دفاعی بدنتان همیشه مثل ساعت کار کند، باید میزان زیادی ازسبزیجات و میوه جات در روز مصرف کنید و ازغذاهای حاضری وفست فوداجتناب کنید. برای از بین بردن سموم موجود در بدن نیز می  توانید ورزش کنید. اینکار باعث می شود تا همه ی مواد مغذی مفید برای تقویت سیستم دفاعی بدن، به خوبی به کار افتند. داشتن یک برنامه ی غذایی سالم و مقوی بسیار به حفظسلامتی و تقویت سیستم ایمنی شما کمک میکند. امید است این مقاله توانسته باشد تا حدی شما را با چند نوع از این مواد غذایی مفید آشنا کند وتقویت سیستم دفاعی بدنشما را بالا ببرد.

کارشناسان می گویند از آنجائیکه اهمیت تقویتسیستم ایمنی بدندر زمان  گسترش بیماری های واگیر بیش از پیش مشخص می شود، مصرف برخی غذای سالم و غنی در تقویتسیستم ایمنی بدنما بسیار مهم هستند.

کارشناسان توصیه می کنند که مغزبادام،سیب،کلم بروکلی، عدس قرمز، ماهی آزاد،اسفناج،سیب زمینی،عصارهسبزیجات،سیر ، دانه گندم و گیاه و میوه قره قاط به عنوان غذایی هایی که غنی از مواد غذایی و ضد بیماری هستند در وعده های غذایی ما قرار گیرند.

فهرستغذاهایی که بیشترین خاصیت را برای بدن دارند در پایگاه اینترنتی مایو کلینیکMayo Clinic منتشر شده است اما در میان آنها ده ماده غذایی وجود دارد که خاصیت آنها برای بدن معجزه آسا است. زیرا آنها غنی از ویتامین های آA و ییE ، فیبر، مواد معدنی ، مواد فیتوشیمی و آنتی اکسیدان ها هستند. مصرف اینغذاهاخطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهند و باعثچاقینیز نمی شوند زیراکالریکمی دارند.
 

گام اول: روز خود را با یک صبحانه ی سالم آغاز کنید.

با مصرفصبحانهمی توان امیدوار بود که دریافت مواد مغذی مناسب برای بقیه روز با موفقیت انجام خواهد شد صبحانه ای متشکل از غلات کامل، شیر وآبپرتقالمی تواند تامین کننده 100 درصدویتامین ث، 33 درصدکلسیمو منبعی خوب ازفولاتو سایر مواد مغذی برای روز باشد.

گام دوم: غلات کامل را جانشین غلات تصفیه شده کنید.

استفاده ازغلات کاملو فرآورده های آن، مانندنانهای تهیه شده از غلات کامل، سبب افزایش دریافتفیبروآنتی اکسیدانهای محافظاست. همچنین استفاده ازذرتبو داده یا کراکرهای تهیه شده از گندم کامل،میان وعدههای مناسبی برای  همه هستند.

گام سوم: در استفاده ازسبزی هاتنوع آفرینی کنید.

مجموعه ای متشکل ازسبزی های رنگارنگ، ضمنزیباییآفرینی برای سفره های  غذایی، دریافت انواع آنتی اکسیدان ها،ویتامین هاوعناصر معدنیرا با اطمینان همراه می کند.

آب

نوشیدن آب به اندازه کافی، به دورکردنبیماری ها و تقویت سیستم دفاعی بدن یاری می رساند، زیرا آب مواد سمی را از بدن دفع می کند، دستگاه تنفسی را مرطوب نگهمیدارد، و به بهبود عملکرد سلول ها کمک می کند.

ورزش

تمرین کافی، همه بدن را تقویت می کند و عملکرد دستگاه های تنفسی و گردشخونرا بهبود می بخشد. ورزش همچنین بهتصفیه خونیاری می رساند و استرس را، که یکی از عوامل تشدید بیماری است، کاهش می دهد.

خواب

میزان مناسب خواب شبانه برای حفظسلامتو جلوگیری از بیماری حیاتی است. کسانی که کمتر از هفت ساعت در شب می خوابند، سه بار بیشتر از کسانی که هشت ساعت در شب می خوابند در معرض ابتلا به بیماری های تنفسی و به دنبال آن ابتلا به ویروسسرماخوردگیهستند. کاهش بهره وری خواب (اختصاص کمتر از ۹۲۲ درصد از وقتی که در تختخواب هستیم به خواب واقعی) امکان ابتلا به بیماری را، در مقایسه با بهره وری بالای خواب (اختصاص بیش از ۹۸ درصد از وقتی که در تختخواب هستیم به خواب واقعی)، ۵/۵ بابر افزایش می دهد.

غذاهای دریایی

بدانید سلنیوم واسیدهای چربامگا3 که به وفور در ماهی و به طور کلی درغذاهای دریایی وجود دارند از مهم ترین ترکیب های مفید و موثر برای افزایش قدرتسیستم ایمنی بدنمحسوب می شوند. پس هفته ای سه مرتبه ماهی مصرف کنید.

آنتی اکسیدان

احتمالا می دانید که آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد مقابله می کنند و با تقویتسیستم ایمنی بدنمانع از تخریب سلولی و کاهش احتمال ابتلا به انواع بیماری ها بویژهسرطانمی شوند. به گفته دکتر رمضانی با مصرف خوراکی های حاوی آنتی اکسیدان می توانیمسیستم ایمنی بدنرا تقویت کنیم.

اختلال در دستگاه ایمنی

آلرژییا حساسیت ازاختلالاتدستگاهایمنی بدناست. در این حالت، بدن در  برابرآنتی ژنیبیش از حد واکنش می دهد. به آنتی ژنی که موجب پاسخی به این شدت از طرف دستگاه ایمنی شود،آلرژنیا مادهٔ حساسیت زا گفته می شود. دانه های گردهٔ برخی گیاهان، گرد و خاک و برخی مواد شیمیایی می توانند آلرژن باشند.

هنگامی که فرد برای نخستین بار در معرض یک آلرژن قرار می گیرد، لنفوسیت های B او فعال شده و پادتنی را ترشح می کنند.این پادتن، پس از ترشح، بر سطحماستوسیت هاقرار می گیرند. در صورتی که فرد بار دیگر در معرض همان آلرژن قرار گیرد، آنتی ژن های آن به پادتن های موجود بر سطح ماستوسیت ها می چسبند. این موجب می شود تا سلول ماستوسیت گرانولهای حاوی میانجی های التهابی به خصوصهیستامینرا آزاد کند، آزاد شدن این میانجی ها علایمآلرژیرا به دنبال دارد: تورم، خارش، آبریزشبینیو چشم، قرمزی، تنگی نفس، ...

تنش و استرس را کاهش دهید

البته استرس روشی است که بدن برای مقابله با یک موقعیت چالش برانگیز نیاز دارد. مانند زمانی که خود را برای یک سخنرانی آماده می کنید. ولی یک حالت ثابت و دائم استرسی، می تواندمضرباشد وسلامتفرد را به خطر بیندازد. تحقیقات نشان می دهد که حتی استرس بیش از حد، می تواندسیستم ایمنی بدنرا ضعیف کند. سیستم ایمنی که بدن برای مقابله با بیماری ها و امراض نیاز  دارد. استرس خود را با دوری از عوامل استرس زا کاهش دهید. زمانی را به استراحت و لذت بردن از مسائل خوشایند اختصاص دهید.

 

اینستاگرام

تصویر
هوادار
علاقمندی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/marhamsa/public_html/modules/mod_joominainsta/mod_joominainsta.php on line 73

مرهم سازان

شرکت داروسازی مرهم سازان سینا (سهامی خاص) به منظور انجام تحقیقات کاربردی و تولید صنعتی و علمی داروهای گیاهی در سال 1390 با هدف تهیه محصولاتی با کیفیت بالا مطابق با معیارهای بین المللیتاسیس گردید

شماره تماس: 02144489327 و 02144489327

email:info@marhamsazan.com